Tanulási képességek vizsgálata (7-12 éves korig)

A gyermekek iskolai teljesítményét sok minden befolyásolhatja.

Van olyan gyermek, aki:

 • iskola teljesítménye elmarad az értelmi képességeihez mérten elvárhatótól,
 • megfigyelhető teljesítményromlás,
 • az első pillanattól kezdve gyengébb teljesítményt mutatnak
 • egyes kultúrtechnika területén mutat alacsony teljesítményt (olvasás, helyesírás, számolás),
 • nehezére esik egy helyben ülni, folyton izeg-mozog, kiesik a padból, piszkálja társait
 • figyelme gyorsan terelődik, „álmodozik” órán, ezáltal folyton lemarad,
 • motiválatlan, érdektelenség jellemzi,
 • impulzív, türelmetlen, folyton beleszól a tanórába, indokolatlanul sokat kérdez,
 • nem szeret iskolába járni, szomatikus tüneteket produkál (hasfájás, hányás, hasmenés, stb.)

Ha a szülő, vagy a gyermekkel foglalkozó pedagógus bármilyen problémát észlel a gyermek iskolai teljesítményével, viselkedésével kapcsolatban érdemes feltérképezni a háttérben meghúzódó okokat. Ugyanis minél előbb feltérképezzük a teljesítményromlás, vagy folyamatos alacsony teljesítmény, viselkedésváltozás okait, annál előbb tudunk a gyermeknek segítséget nyújtani, így elkerülhetőek a negatív és egyre súlyosbodó következmények.

Az esetek hátterében sokféle probléma állhat, ezek feltérképezésére, diagnosztizálására, valamint ezt követően a fejlesztésre, terápiás ellátásra fejlesztőpedagógus/ tanító illetve gyógypedagógus kolléganőnk, szükség esetén pszichológus kolléganőnk bevonásával, team munkában dolgoznak.

A vizsgálat kiterjed a gyermek:

 • fejlődéstörténetére (részletes anamnézis)
 • tanuláshoz, iskolához való viszonyára
 • tanulási szokásai, módszerei megismerésére
 • tanuláshoz szükséges részképességek felmérésére
 • olvasás, helyesírás, szövegértés, nyelvi kompetenciák vizsgálatára
 • számolás, matematikai felmérésre
 • figyelmének állapotára
 • érzelmi-szociális készségek feltérképezésére

A vizsgálat időtartama: kb. 90-120 perc

A vizsgálatot szóbeli megbeszélés követi, mely során a szakember ismerteti a vizsgálati tapasztalatait, valamint javaslatot tesz a gyermek fejlesztésére, további vizsgálatok elvégzésére (részletes mozgásvizsgálat, GOH-GMP, pszichológiai felmérés, stb.), illetve tanácsadás keretében segíti az otthoni tanulást.