Beszédindító foglalkozás

Szeretettel várunk minden olyan 2 és 3 éves kor közötti gyermeket és szülőt, akik szívesen részt vennének egy vidám, játékos, mozgásos, éneklős fejlesztő foglalkozáson. A beszédindító foglalkozást normál fejlődésű vagy kisebb problémákkal küzdő gyermekek számára dolgoztuk ki, akik:

  • nem beszélnek (még a „babanyelv” használata az elsődleges),
  • keveset beszélnek (néhány szó, és a beszédük ezen a szinten tartósan megakadt)
  • hosszabb szavaknál a szó vége lemarad, vagy a szó eleje,
  • egyszavas mondatokban beszélnek; 2-3 szavas, sokszor nyelvtanilag helytelen mondatalkotás jellemző,
  • beszédmegértésük lassan fejlődik, nehezen követnek utasítást, nem vagy keveset utánoznak,
  • figyelmük gyorsan terelődik, környezetük beszédére kevésbé reagálnak.

Az időben felfedezett beszédkésés jól korrigálható, az elmaradás sok esetben teljesen vagy nagy részben behozható.

A fejlesztés elsődleges feladata a beszédkedv felkeltése. Ennek elérése érdekében a terem hívogató berendezése, a szeretetteljes légkör és a sok színes, izgalmas játék mind-mind hozzájárul, hogy a gyermek biztonságban érezze magát és a hangját kötöttségek nélkül próbálgathassa. A beszédkedv felkeltésének eszközei továbbá a sok hangutánzó játék, a mondókázás és éneklés.

A beszédindítás ebben az életkorban mindig mozgásfejlesztéssel kezdődik. A nagymozgás-, egyensúlyfejlesztő eszközök segítségével az idegrendszer megfelelő területeinek érését tudjuk pozitív irányban befolyásolni, amely érési folyamatok beindulása a beszédközpontok aktivizálásához vezet. Így rendelkezésünkre álló széles eszköztárral (alagút, lépegető kövek, padok, egyensúlyozó eszközök, hinta és még sok-sok más) igyekszünk a gyermekek mozgásigényét és érdeklődését kielégíteni, így vidáman, sok nevetéssel zajlanak a csoportos foglalkozások.

A fejlesztés során a beszéd fejlesztése mellett a mozgás, a gondolkodás, a figyelem és az emlékezet fejlesztése is fontos feladat. Ezért a foglalkozás lezárásaként gyakran ülünk a szőnyegen és közösen játszunk formaillesztőkkel, puzzle-lal, egyéb izgalmas, gondolkodást, figyelmet és szókincset fejlesztő játékokkal. Alkalmanként bábok is segítségünkre lesznek, hogy egy-egy rövid kis történettel hozzájáruljanak az érzelmi biztonság kialakításához, a beszéd és utánzás ösztönzéséhez.

A beszédfejlesztés magában foglalja a beszédszervek ügyesítését is, így buborékokat fújunk, szívószállal bugyborékolunk, pingpong labdát fújunk, állathangokat utánzunk és nyelvtornát végzünk. Csupa vidám és szórakoztató tevékenység, amelyben a gyermekek szívesen vesznek részt, így a móka és kacagás is garantált amellett, hogy játszva fejlődnek!

A foglalkozás időtartama: 45 perc