Képes vagyok rá! program

Képes vagyok rá! csoportunkba, olyan 5-7 éves nagycsoportos vagy 1. osztályos gyermekeket várunk, akik az óvodában is visszahúzódóak, nehezen viselik a változásokat, nehezen alkalmazkodnak új emberekhez,helyzetekhez, valamint a társaikkal nehezen alakítanak ki kapcsolatokat. Az iskolai beilleszkedésük nehezített, magatartási és tanulási nehézséggel, zavarral küzdenek.

Ha szeretné megkönnyíteni gyermekének az iskolakezdést és felvértezni azokkal a szociális készségekkel, relaxációs technikákkal, amelyek segítik az új környezetbe való beilleszkedést, hozzájárulnak a megfelelő megküzdési stratégiák kialakításához, valamint a hatékonyabb tanuláshoz, akkor szeretettel várjuk az induló csoportunkba.

A csoportot pszichológus és gyógypedagógus vezeti, ezáltal hozzájárul mind a pszichés, mind a pedagógiai szempontú iskolaérettség eléréséhez. 10 alkalom alatt olyan gyakorlati tudásra tesz szert a gyermek, amelyet hatékonyan tud beépíteni a mindennapi és az iskolai életbe.

A 10 alkalom felépítése:

  1. Közös játékon keresztül ismerkedés a társas helyzetekkel
  2. Közös játékokon és feladatokon keresztül a társas szabályok, szerepek megismerése
  3. Kapcsolatok kialakítása és fenntartása, konfliktuskezelési technikák
  4. Figyelem- és memóriafejlesztő technikák
  5. Tanulási motiváció, optimális környezet kialakítása
  6. Teljesítményszorongás oldása, relaxációs technikák
  7. Nagymozgás és kooperatív játékok
  8. Grafomotoros fejlesztés és rejtvények
  9. Matematikai készségfejlesztés és ismerkedés a programozással
  10. Közös játék keretében felelevenítjük a tanultakat

A program indulását megelőzi egy tájékoztató, amelyen a szülőkkel történő beszélgetés alapján már képet kapunk a gyermekekről. A lezárást követően pedig egyénileg adunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy milyen volt a gyermek bevonódása, együttműködése, kooperációja, hogyan viszonyult a különböző társas helyzetekhez. Mennyire tudta beépíteni a tanultakat, és mennyire sikeresen valósult meg a képességfejlesztés, az iskolára felkészítés. Természetesen további segítséget nyújtunk, ha a szülő kéri és a gyermek pszichés, szociális érettségének és a tanulási képességek szempontjából indokolt a további fejlesztés.

A Program időtartama: 10 x 75 perc (csütörtökönként)

A Program létszáma: 4-6 fő