previous arrow
next arrow
Slider

Aktualitások

Nyári készségfejlesztő napközis táborok

Szeretettel várjuk az óvodás korú (3-7 éves) gyermekeket nyári napközis készségfejlesztő táborainkba. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is 4 turnust indítunk, különböző tematikával és külsős programokkal.

Mozgás- és érzékelésfejlesztő táborainknak  a komplex szenzomotoros fejlesztés az alapja.  Ez az időszak kiemelten fontos az idegrendszeri érés szempontjából. Mivel egyes mozgásformák ügyesítésének (mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás), különböző készségek kialakulásának, automatizálásának az óvodás kor a szenzitív időszaka,

így kiemelt figyelem fordítódik például az egyensúlyozási képesség, a motorikus tanulás, továbbá a mozgásvezérlés- és szabályozás, koordináció, grafomotorium, téri tájékozódás, auditív és vizuális észlelés, saját test érzékelése, emlékezet és figyelem fejlesztésére, természetesen játékos formában.

 

A foglalkozások szerves részét képezik a szenzoros játékok (rizzsel, tésztával, babbal, vízzel, habbal, stb.), valamint a kreatív-alkotó tevékenységek

A mese minden gyermekkort átsző, általuk tanuljuk meg indirekt módon feloldani belső feszültségeinket, megtanuljuk mi a jó és mi a rossz, hogy miért jó jónak lenni, és hogy mindig van lehetőség az embernek a sorsán alakítani, megváltoztatni. Mesés készségfejlesztő táborunkban a mesék varázslatos világát hívjuk segítségül.

Minden napunkat egy-egy mese köré szervezzük. A meséknek a gyermekek számára mély érzelmi töltete van, melyre építve lehetőség van:

– elfogadó, szeretetteljes légkörben a gyermek személyiségének komplex támogatására

– szóbeli kommunikáció és megnyilvánulás elősegítése, ezáltal önbizalom növelésére

– tanulási képességek fejlesztésére játékosan, mesék által

– anyanyelvi kompetencia érzés erősítésére (Övé a nyelv!)

– képzelet, fantázia kibontakozására

– együttműködést, társas kapcsolatok alakulásának pozitív befolyásolására (mesefeldolgozás kooperatívan)

A mozgás és vizualitás szerves része a foglalkozásoknak: Mozgásos játékok („mi is végigjárjuk a főhős meseútját, amely akadályokkal teli”) a teremben és a szabadban, kooperatív mozgásos feladatok (csapatjátékok), drámajátékok (pl. bábozás), kreatív és alkotó tevékenység (szereplők, helyszínek elkészítése különböző technikákkal, anyagokkal).

Sulira hangoló (intenzív iskola-előkészítő) tábor lehetőséget nyújt arra, hogy játékon és mozgáson keresztül erősítsük a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez kiváltképpen szükségesek. Ilyen területek a megfelelő mozgáskoordináció, nagymozgások, vizuomotoros koordináció, finommozgások, 

helyes ceruzafogás, tájékozódás, jobb-bal differenciálás, szerialitás, kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem, problémamegoldás), vizuális és auditív észlelés, szám- és mennyiségfogalom, beszédértés- észlelés, összefüggő beszéd, szókincs, megfelelő érzelmi és szociális érettség.

A napirend két tematikus foglalkozást tartalmaz. A foglalkozás teljes egészében játékos formában zajlik, feladatlapokkal kiegészítve. A rajzolás, festés, kézműveskedés is szerves része, amely hozzájárul a kezek ügyesítéséhez, és a kreativitás, fantázia kibontakozásához.

Mikor érdemes hozzánk fordulni?

Bölcsis korú

 • mozgásfejlődésében elmaradást, furcsaságot tapasztal
 • 2,5 éves és még nem beszél
 • nem reagál, ha szólnak hozzá
 • játéka egysíkú
 • szokatlan viselkedés
 • ha bizonytalan nevelési kérdésekben (dackorszak)

Ovis korú

 • mozgása ügyetlen, esetlen
 • gyakran érik balesetek
 • látszólag nem érti, amit mondanak neki
 • nehezen, furcsán fejezi ki magát
 • nem szívesen hallgat mesét
 • nehezen tanul mondókát
 • nem szívesen rajzol
 • nehezen illeszkedik be
 • szobatisztasággal, alvással, evéssel kapcsolatos nehézségek
 • egyéb nevelési kérdések

Iskolás korú

 • koordinálatlan mozgás
 • nyugtalan, sokat fészkelődik
 • nehezen követi a tanóra menetét
 • gyakran lemarad a társaitól
 • figyelme rövid idejű, könnyen terelődik, csapongó
 • ismeretek elsajátítása, megjegyzése, felidézése nehézkes
 • olvasás, írás tanulásában nehézségek
 • szövegértési nehézségek
 • helyesírási nehézségek
 • számolási nehézségek
 • nehezen megy a szöveges feladat
 • nehezen barátkozik
 • félénk, visszahúzódó
 • társaival gyakran keveredik konfliktusba
 • motivációs problémák
Lokáció

Itt vagyunk:

Angyalföldi út 30-32. B lépcsőház f.sz. 5.
Budapest, Hungary 1134

Telefon

Itt hívhat:

+36 20 621 2264