Anyanyelvi képességek vizsgálata (GOH-GMP)

Az anyanyelv-elsajátítás (hangzó és írott) folyamatait, állapotát, szintjét vizsgálja.

Dr. Gósy Mária által kifejlesztett és sztenderdizált diagnosztika, amely a beszédhallástól az értelmezés szintjéig vizsgálja a beszédfeldolgozás részfolyamatait, és egészét.

A vizsgálat a szülő által kitöltött anamnézis lap megbeszélésével kezdődik, majd a gyermek többféle „könnyű” nyelvi feladatot kap. Végül megbeszéljük a látottakat, hallottakat, ha kell, fejlesztést, terápiát, szükség esetén további szakorvosi vizsgálatot javaslunk.

A vizsgálaton jelen lehet a szülő.

Célja: A beszédészlelés, beszédmegértés állapotának feltárása, az esetleges elmaradás vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése, és a megfelelő terápia meghatározása.

Mikor javasoljuk a vizsgálatot?

  • nem gőgicsélt, későn kezdett el beszélni
  • hosszan tartó huruttól, náthától, gyakori mandula-, középfülgyulladástól szenvedett
  • nehezen érti a beszédet – „nem figyel” rá
  • nem szívesen hallgat mesét, verset – hamar „megunja”
  • nehezen tanul meg mondókákat
  • nehezen megy az olvasás írás megtanulása, helyesírási nehézségei vannak
  • szöveg értelmezési nehézségei vannak

Fejlesztés, terápia: A gyermek korától, állapotától, és a család lehetőségeitől függően, otthon, illetve egyéni vagy kiscsoportos foglalkozáson beszédészlelést, megértést fejlesztő anyanyelvi gyakorlatok végzése.

A felmérés időtartama: 60-90 perc