Tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése

A tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek problémái elsősorban az iskolai teljesítményt is meghatározó alapképességek (elsősorban tanulási képességek) területén jelentősek. A tanulási akadályozottság továbbá érintheti az észlelési, kivitelezés-végrehajtás, és az érzelmek területét is.

Az alábbi problémakörök mentén zajlik a fejlesztés/ terápia, mindezeket természetesen egyénre szabottan, a szakértői véleményben is meghatározott fejlesztési területeket szem előtt tartva:

  • A kognitív képességek területén: észlelési folyamatok (különösen a vizuális és auditív észlelés), emlékezés (bevésés, felidézés, rövid és hosszú távú emlékezés), munkamemória, figyelem, koncentráció (terjedelem, intenzitás), logikai műveletek, problémalátás és problémamegoldás hibái és hiányosságai
  • A motoros és orientációs képességek területén: izomtónus, egyensúlytartás és – érzékelés, nagy- és finommozgások, cselekvéstervezés és -irányítás, térbeli és időbeli tájékozódás hibái és hiányosságai
  • Az emocionális és szociális képességek területén: tanulási motivációk, motiválhatóság, kapcsolatkialakítás és -tartás, önértékelés, értékrend, tanulási viselkedés, szereptanulás problémái és hiányosságai
  • A kommunikációs képességek területén: a beszédértés, a szókincs, a szóbeli közlés, a hangképzés, a grammatikai szerkezetek, a szövegalkotás szóban és írásban, a metakommunikáció, az önkifejezés hibái és hiányosságai (Engelbrecht–Weigert, 1999.)

Mindez jó hangulatban, játékosan, célirányosan kiválasztott eszközökkel, sok mozgással történik, hogy megfelelő környezetet teremtsünk a gyermek optimális fejlődéséhez.

A komplex szemlélet elérése érdekében team munkában dolgozunk. Így bármikor lehetőség van pszichológus, mozgásterapeuta, gyógytornász kollégánk bevonására.

A fejlesztés/ terápia időtartama: 45-60 perc

A fejlesztés/ terápia formája: egyéni, páros vagy kiscsoportos (3-4 gyerek)