Ovi torna

Ezt a csoportos foglalkozásunkat olyan 3 és 6 év közötti gyermekeknek ajánljuk, akik az óvodai ellátás kiegészítéseként illetve bizonyos problémák felmerülése esetén egy játékos, vidám és egyben fejlesztő mozgásos foglalkozással szeretnék gyermekük képességeit, készségeit fejleszteni.

A foglalkozás leírása:

Az óvodás korú gyermekeknek a mozgás és a játék az alapvető tevékenysége. Így elsődleges feladatunk a gyermekek mozgásigényének kielégítése. Viszont a szabad játék mellett szükségük van a szervezett mozgástevékenységekre természetesen játékos formában. Ilyenkor célirányosan fejlesztünk bizonyos területeket, pl. motoros képességek, kognitív képességek (gondolkodás, figyelem), együttműködés, szabálykövetés.

Egy olyan foglalkozást kínálunk, amelyben a gyermek egész testét megmozgatja, különböző érzékelési területeken (tapintás, hallás, vesztibuláris, kinesztetikus) tapasztalatokat szerez. A gyermekek a teremben mozognak, érzékelik saját testüket a térben és tárgyakhoz viszonyítva, amelynek tanulása az óvodáskor feladata.

Ezért is helyezi a foglalkozásunk a középpontba a szenzoros integráció fejlesztését. A szenzoros integráció fejlesztése céljából sok Ayres terápiás eszközzel dolgozunk, illetve komplex szenzomotoros fejlesztés a foglalkozásunk alapja.

Érzékelés- és mozgásfejlesztő eszközök segítségével lehetőség nyílik a gyermekek sokoldalú fejlesztésére, amelynek egyik jelentős területe a nyelvi fejlődés elősegítése is sok mondókával és énekkel kísérve. Kiemelt szerepet kap továbbá a testséma, a téri tájékozódás, irányok (jobb-bal differenciálás) fejlesztése, mely az iskolaérettség követelményei között is szerepel.

A foglalkozás lezárásaként együtt játszunk fogó- és labdajátékokat és egyéb kooperatív mozgásos játékokat, melyek a szociális és kooperatív képességek fejlesztését célozzák meg, ezáltal megtapasztalják az együtt játszás örömét.

Miért jó az Ovi torna?

 • Hozzájárul a gyermek játék- és mozgásigényének kielégítéséhez.
 • A mozgásos foglalkozással az idegrendszer érését, mozgás fejlesztését célozzuk meg, mely által az értelmi képességek is fejlődnek.
 • A megfelelő iskolaérettség elérésére törekszik.
 • Preventív jelleggel a tanulási problémák megelőzésére alkalmas.
 • Javítja a szociális kapcsolatokat, az alkalmazkodási, együttműködési képességet.
 • A gyermek viselkedése rendezettebbé válik, magabiztosabb lesz.

Kifejezetten ajánljuk olyan óvodáskorú gyermeknek, aki:

 • visszahúzódó, szorongó viselkedést mutat,
 • nagy mozgásigényű, hiperaktív, nehéz kordában tartani,
 • mozgásos ügyetlenség jellemzi, gyakran elesik,
 • agresszív, vad viselkedést tanúsít,
 • autisztikus tüneteket mutat.