Szakembereink

Csombók-Kovács Adrienn – alapítvány kurátora, gyógypedagógus, kisgyermeknevelő

Kovács Adrienn

Csombók-Kovács Adrienn vagyok pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus és a Kaméleon Oktatási és Fejlesztési Alapítvány megálmodója. Munkáim során lehetőségem nyílt betekinteni az oktatás-nevelés különböző színtereibe, így különböző területekről szereztem tapasztalatokat. Tanítottam egy eltérő tantervű általános iskolában sajátos nevelési igényű, többségében államilag gondozott gyermeket, illetve egy családi bölcsődében fejlesztő tevékenységet is elláttam. Különös szeretettel és érdeklődéssel fordulok a mese és bábjáték felé, amelyek fejlesztő hatását munkám során is igyekszem kihasználni.

A fejlesztések „lelke” az a hármas egység, amit mindenekelőtt a legfontosabbnak tartok megteremteni: a gyermek-szülő-terapeuta egysége. Akár szülővel vagy szülő nélkül történik a foglalkozás, a szülő szerepe kiemelkedő.

Hiszen vele is folyamatos a kapcsolattartás, és aktívan részt vesz gyermeke fejlesztésében.

Igyekszem szükség esetén tanácsadással segíteni a mindennapi életet, az otthoni nevelést, és fejlesztést. Ez egy bizalmi kapcsolat a gyermek, a szülő és terapeuta között, amely alapja minden tevékenységnek, és ez szükséges ahhoz, hogy egy biztonságos, meghitt légkört alakítsunk ki, amelyben a gyermek a leghatékonyabb módon bontakozhat ki, fejlődhet.

Minden gyermek egyedi, így erősségeik, gyengeségeik is mások. Törekszem arra, hogy egyéni és kiscsoportos foglalkozásaink alkalmával minden gyerkőc megkapja a személyre szabott támogatást, amelyet az egyéni képességek, készségek megismerésével, illetve a személyre szabott módszerek alkalmazásával érek el.

Hiszem, hogy a terapeuta partner és segítő, akivel a gyermek együtt játszhat, és aki a gyermeket támogató attitűdjével, szeretetével és feltétel nélküli elfogadásával segíti.

Gólya Barbara – pszichológus

Gólya Barbara

Gólya Barbara pszichológus vagyok, Fejlesztő Központunkban gyermekek pszichológiai állapotának felmérését és terápiás munkát végzek, valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat egyik tagintézményében dolgozom.

Korábban családsegítőben valamint egy fővárosi kórház gyermekpszichiátriai osztályán szereztem tapasztalatot a gyermekekkel valamint szülőkkel történő terápiás munkában, vizsgálatokban. A gyermekkel folytatott egyéni terápiás munka során elengedhetetlennek tartom a szülőkkel történő konzultációt, együttműködést, együttgondolkodást is.

Az egyéni foglalkozások mellett tanulástechnika valamint szociális készségfejlesztő csoportokban a kollégákkal együtt, team munkában segítünk a hozzánk érkező gyermekeknek.

A munkám során főként az alábbi területekkel foglalkozom: beilleszkedési, magatartási nehézségek, motivációs problémák, szorongás, gyermekkori agresszió, indulatkezelési nehézségek, szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kérdései. Forduljon hozzám bizalommal!

Chrobot Réka – gyógytornász

Chrobot Réka vagyok, gyógytornász diplomámat 2017-ben szereztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán. Miután lediplomáztam, a Budai Gyermekkórházban helyezkedtem el, ahol azóta is a Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztályon dolgozom.

Munkám során leginkább értelmi-és/vagy mozgássérült gyermekekkel foglalkozom, emellett babák korai fejlesztését is végzem. Fontosnak tartom, hogy a gyógytorna ideje alatt a gyermek jól érezze magát és játékosan, jó hangulatban teljen el a tornára szánt idő. Emellett a szülőkkel való kapcsolattartásra és folyamatos tájékoztatásukra is figyelek.

A diplomám megszerzése után is lényegesnek tartom és tartottam, hogy folyamatosan képezzem magam, ezért jelenleg is egy koragyermekkori reflexkorrekciós tanfolyamot végzek, melynek szemléletét alkalmazom a babák fejlesztése során.

A Kaméleon Fejlesztő Központban szeretettel várom már egészen pár hónapos kortól is a tornázni vágyó gyermekeket.

Zsigóné Kührner Eszter – tanító, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta

Alapvégzettségem tanító, de dolgoztam tanulásban akadályozott, óvodás- és kamaszkorú gyermekek között is. A három gyermekemmel otthon töltött töltött évek alatt szereztem meg a tanítói képesítést. Nagyon sokat tanultam akkor, és tanulok a mai napig is tőlük.

Tanítói munkám során előfordult, hogy minden igyekezet ellenére, néhány tanítványom nehezebben vette az iskolai akadályokat. Szerettem volna nekik segíteni abban, hogy sikereik lehessenek a tanulásban is és örömmel járjanak iskolába. Ezért az évek során sok olyan továbbképzésen vettem rész, amely akár az otthoni, akár az iskolai viselkedésben, tanulásban jelentkező nehézségek okának a feltárását célozza, és oki terápiát kínál. (Gordon Tréning, Alapozó Terápia, fejlesztőpedagógia, GOH- GMP, Sindelar…)

A legfontosabb a gyerekkel való szeretetteli, őszinte kapcsolat kialakítása melyben nem kell szégyenkezni. Meg kell találni a gyerekek erősségeit, azokat a területeket, amelyekben ügyesek, sikereik vannak, illetve lehetnek, és amelyekre komplex módon fel lehet építeni a segítséget.

Minden segítségadás természetesen csak a családdal szorosan együttműködve és szükség esetén a megfelelő szakemberek bevonásával lehet sikeres. Ebben nagyon fontosnak tartom a kölcsönös bizalmat, hiszen egy a célunk. Az hogy az a kisgyerek, aki nehézségekkel a vállán szorongva jár iskolába, és az a család, aki ennek az összes lelki terhét viszi, fellélegezzen. Megosztva a terheket, együtt induljunk el egy olyan úton ahol a nehézségek végre nem megoldhatatlannak tűnő problémák, hanem csupán feladatok, amelyekre együtt keressük a megoldást.

Kósa Réka – logopédus

A Kaposvári Egyetemen végeztem 2018-ban. Az egyetemi évek alatt sikerült tágítani a tudásomat az iskolapadon kívül is. Elvégeztem egy Élménypedagógiai specializációt illetve jelnyelvet is tanultam. Már a terepgyakorlatom elején kialakult bennem egy kép arról, hogyan látom magam a jövőben… Miket szeretnék megvalósítani és hogyan tudok egy kis pluszt csempészni a fejlesztésbe. Megpróbálom belevinni a személyiségemet az órákba és figyelek arra, hogy komplexen, de játékos formában, minél több fejlesztendő területet érintve haladjon a terápia. Ez a kép mára már a szakmai hitvallásommá vált.

A logopédiai fejlesztések során a legfontosabbnak azt tartom, hogy minden gyerekhez/fiatalhoz az egyéni képességei és sajátos tulajdonságai alapján kell viszonyulni. Igyekszem a gyerkőcöket minél jobban megismerni és kitalálni a számukra legmegfelelőbb fejlesztési lépéseket, személyiségükhöz és életkorukhoz illő játékokat. Az óráimba szeretem belecsempészni a humort és a jókedvet.

Számomra a logopédiai fejlesztés célja az eredményen túl, hogy a gyerek/fiatal ne vegye észre, hogy komoly munka folyik a háttérben. Hiszen a logopédiai fejlesztés egy komplex munkát jelent. Nem „csak” egy artikulációs zavart korrigálok, vagy beszédhibát javítok, hanem a gyerek személyiségét, részképességeit és általános tájékozottságát is ugyanúgy fejlesztem a foglalkozások alkalmával. Az óráimon törekszem a változatosságra és az igényességre, az elfogadó és szeretetteljes légkör kialakítására.

Szeretettel várom 3 éves kortól a gyermekeket a Kaméleon Fejlesztő Központban.