Komplex iskola- előkészítő

Minden gyermek életében az egyik legnehezebb élethelyzet az óvoda-iskola átmenet. Szülőként sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy vajon készen áll-e gyermekünk az iskolára? Vajon sikeresen veszi majd az akadályokat? Hogyan tudok neki a legjobban segíteni?

Ennek a gondolatnak a továbbvitele céljából hoztuk létre ezt a kiscsoportos komplex foglalkozásunkat elsősorban 5-7 év közötti gyermekek számára. Ez a foglalkozás lehetőséget nyújt arra, hogy játékon és mozgáson keresztül fejlesszük a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez kiváltképpen szükségesek. Ilyen területek a megfelelő mozgáskoordináció, nagymozgások, vizuomotoros koordináció, finommozgások, helyes ceruzafogás, tájékozódás, jobb- bal differenciálás, szerialitás, kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem, problémamegoldás), vizuális és auditív észlelés, szám- és mennyiségfogalom, beszédértés- észlelés, összefüggő beszéd, szókincs, megfelelő érzelmi és szociális érettség.

A foglalkozás teljes egészében játékos formában zajlik, feladatlapokkal kiegészítve. A rajzolás, festés, kézműveskedés is szerves része, amely hozzájárul a kezek ügyesítéséhez, és a kreativitás, fantázia kiéléséhez.

Az óvodai foglalkozással szemben a csoport kis létszámából adódóan (4-5 gyermek) lehetőség nyílik, hogy minden gyermeket az egyéni szükségleteinek figyelembevételével segítsük, támogassuk annak érdekében, hogy az iskolában magabiztosabb és eredményesebb legyen!

A foglalkozás időtartama: 90 perc