Általános képességmérés (2-5 éves korig)

Az általános képességmérés a gyermek gyógypedagógiai szempontú vizsgálata, amely az egyéni illetve csoportos fejlesztő foglalkozások, terápiák megkezdésének alapját képezi.

Az állapotfelmérés rendkívül fontos, hogy az esetleges elmaradást időben felismerjük, a komolyabb problémákat megelőzzük. A felmérés eredményei segítenek abban, hogy a gyermek igényeinek melyik csoportos foglalkozásunk felel meg leginkább, illetve mely esetekben szükséges egyénre szabott fejlesztő foglalkozás.

Mikor javasoljuk?

 • 2,5 éves kortól minden gyermeknek megelőző jelleggel.
 • Minden 3-5 éves gyermeknek feltérképezni részképességeit, képességprofilját.
 • Ha meg szeretné könnyíteni gyermekének az óvoda-iskola átmenetet.
 • Amennyiben gyermeke túlzottan eleven, mozgékony, figyelmetlen illetve az ellenkezője kedvetlen, fáradt, motiválatlan.
 • Amikor gyermeke mozgásában elmaradást tapasztal. (pl. kimaradt mozgásfejlődési szakaszok vagy hibás a kivitelezésük, ügyetlen, koordinálatlan a mozgása, gyakran érik balesetek)
 • Amikor gyermeke beszédében elmaradást tapasztal. (pl. beszédkésés, szegényes szókincs, nem tudja magát kifejezni, nem érti, amit mondanak neki)
 • Ha gyermeke viselkedésében változást tapasztal (visszahúzódó, szorong – impulzív, agresszív).
 • Beilleszkedési problémák, kapcsolatteremtési/ fenntartási nehézségek esetén.
 • Ha úgy gondolja, gyermekének fejlesztésre lenne szüksége.

A felmérés menete:

Első lépés, hogy felveszünk a szülővel egy részletes anamnézist, melyben átbeszéljük a gyermek fejlődését a fogantatástól a jelen napig, valamint a legfontosabb fejlődési mérföldkövet (mozgásfejlődés, beszédfejlődés, értelmi fejlődés, szocializáció) időbeni áttekintése történik.

A következő lépésben a megfigyelés módszerét alkalmazva feltérképezzük a gyermek képességeit, készségeit, megfigyeljük a gyermek tevékenységét spontán játékhelyzetben. A megfigyelés fő területei:.

 • testi érettség, motoros képességek (nagymozgás, finommozgás, koordinációs képesség, egyensúly, tájékozódás, testséma)
 • értelmi képességek (érzékelés- észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)
 • érzelmi, akarati képességek
 • szocializációs képesség (énkép, szabálykövetés, társas kapcsolatok, stb.)
 • anyanyelvi képesség (beszéd produkció, beszédértés, kifejezőképesség, stb.)

Amennyiben szükséges 3 éves kortól kiegészítő teszteket alkalmazunk. 4- 5 éves kortól az általános képességmérés részét képezi a tesztekkel történő vizsgálat. Ilyen tesztek például a figyelemteszt, Bender, Difer, GOH-GMP, Frostig, Sindelar, Edtfeldt, stb.

Végül a felmérés eredményének szóbeli átbeszélése történik, illetve javaslattétel a gyermeknek megfelelő foglalkozásokra, fejlesztésre, esetleg további vizsgálatra. Természetesen a képességmérés része a szülőnek történő tanácsadás a gyermek otthoni nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban, illetve az egyéni segítségnyújtás.

Az általános képességmérés időtartama: kb. 90-120 perc, gyermek aktuális állapotától függően egy- vagy két alkalom.