Mesevarázs- Komplex képességfejlesztés BTM-es gyerekeknek (1.-3. osztály)

A Mesevarázs egy kifejezetten BTM-es gyermekeknek készült, hiánypótló komplex képességfejlesztő program.

Egy olyan pozitív szemléletű program kidolgozása volt az elsődleges célunk, ahol a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek egy biztonságos, szeretetteljes és elfogadó légkörben az erősségeikre építve tudnak fejlődni. Ennek a fejlesztő hatásnak az elérése érdekében a mesék varázslatos világát hívjuk segítségül. A mese minden gyermekkort átsző, általuk tanuljuk meg indirekt módon feloldani belső feszültségeinket, megtanuljuk mi a jó és mi a rossz, hogy miért jó jónak lenni, és hogy mindig van lehetőség az embernek a sorsán alakítani, megváltoztatni.

A BTM-es gyermekek esetében a különböző problémák a tanulási képességek fejletlenségében, részképesség-gyengeségben, lelki okokban erednek. Ezek okozzák az iskolában a gyengébb teljesítményt, a lassabb munkatempót, figyelmi, magatartási problémákat, tantárgyi nehézségeket, ezek következtében pedig a folyamatos kudarcélményeket, a társas kapcsolatok nehezítettségét, kiközösítést és súlyosabb esetben a deviáns viselkedést, pszichoszomatikus tüneteket, valamint akár az iskolakerülés jelenségét is. Ez a folyamat visszafordítható, megállítható, korrigálható!

Amit a Mesevarázs – Komplex képességfejlesztő program nyújtani tud:

 • elfogadó, szeretetteljes légkörben a gyermek személyiségének komplex támogatása
 • érzelmi biztonság megteremtése által az önfeledt tanulás élménye
 • szóbeli kommunikáció és megnyilvánulás elősegítése, ezáltal önbizalom növelése
 • tanulási képességek fejlesztése játékosan
 • anyanyelvi kompetencia érzés erősítése
 • a mesék érzelmi hatására építve a szöveg megértés fejlesztése
 • szövegalkotás, reprodukálás fejlesztése
 • figyelem, emlékezet fejlesztése
 • a mesék pozitív hatása képzelet, fantázia alakulására
 • mesék nyelvezete szimbólumokkal teli, ezáltal könnyebb a gyermeknek azonosulni a feldolgozandó szöveggel
 • mesefeldolgozás kooperatív technikával
 • együttműködést, társas kapcsolatok alakulását pozitívan befolyásolja
 • mozgás, vizualitás segítségül hívása (pl. bábkészítés, jelenetek eljátszása, lerajzolása)

A csoportot fejlesztőpedagógus/ tanító és gyógypedagógus együtt vezeti.

A Mesevarázs időtartama: 90 perc

Csoportlétszám: 4-6 fő